9 thoughts on “Game contra phiên bản người thật

  1. Đi chậm, trong trò chơi bắn ko hết đạn. Vừa đi vừa bắn chứ ông này đến lúc gặp quái mới bắn ko giống game lắm .dc 5/10 điểm thui

Add Comment