Nscreen

Game Cửa hàng BBQ [game.24h.com.vn]

Đánh giá postGame Cửa hàng BBQ [game.24h.com.vn]

Game Cửa hàng BBQ [game.24h.com.vn]

Nhiệm vụ của bạn là phục vụ khách tới cửa hàng và giành được số điểm màn chơi yêu cầu.
Cách chơi:
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

Tag: game cua hang bbq, Cửa hàng BBQ, trò chơi bán đồ ăn, chơi đồ hàng, trò chơi bán quán

Xem thêm bài viết eSports: https://nscreen.vn/esports

Nguồn: https://nscreen.vn/

Exit mobile version