Giải mã 4 chế độ chơi trong game lmhmod minecraft

Giải mã 4 chế độ chơi trong game lmhmod minecraft

Đánh giá post

Người chơi có thể lựa chọn một trong 4 chế độ chơi trong lmhmod minecraft, bao gồm: Creative (sáng tạo), Survival (sinh tồn), Hardcore (khó khăn) và Adventure (phiêu lưu). Mỗi chế độ chơi sẽ cung cấp các tính năng và cơ chế chơi riêng biệt.

Giải mã 4 chế độ chơi trong game lmhmod minecraft

1. Chế độ Creative (sáng tạo)

Chế độ Creative trong Minecraft phù hợp cho người mới bắt đầu, cung cấp cho người chơi tài nguyên không giới hạn và cho phép phá hủy các khối khi khai thác.
Khi chơi ở chế độ này, người chơi sẽ không có thanh máu, thanh đói hoặc thanh kinh nghiệm, nhưng vẫn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm từ việc tiêu diệt mob và khai thác một số vật phẩm nhất định.
Các mob trong chế độ Creative không bao giờ tấn công hoặc chống trả lại, đồng thời người chơi sẽ không bị chết.

2. Chế độ Survival (sinh tồn)

Trong chế độ Survival Minecraft, người chơi có thể tìm kiếm tài nguyên, nhặt các phẩm đã khai thác và chế tạo vật phẩm.
Khác với chế độ Creative, ở chế độ Survival người chơi sẽ có thanh máu, thanh đói và thanh kinh nghiệm. Bên cạnh đó các mob trong chế độ này có thể tấn công lại và người chơi có thể bị chết.

3. Chế độ Hardcore (khó khăn)

Chế độ Hardcore chỉ khả dụng trong phiên bản Minecraft Java Edition. Chế độ này “khóa” người chơi ở mức độ khó nhất và họ chỉ có một mạng sống. Tương tự, ở chế độ này người chơi cũng sẽ có thanh máu, thanh đói và thanh kinh nghiệm. Các mob có thể tấn công và người chơi có thể bị chết.

4. Chế độ Adventure (phiêu lưu)

Chế độ Adventure cung cấp các tính năng “hạn chế” để giữ cho bản đồ không bị thay đổi. Trong chế độ này người chơi không thể bay, đồng thời không thể phá hủy các khối bằng tay mà cần phải nhờ đến sự trợ giúp của vật phẩm có thẻ CanDestroy, di chuyển và đặt các khối có thẻ CanPlaceOn.
Thanh máu, thanh đói và thanh kinh nghiệm vẫn sẽ có sẵn. Các mob có thể tấn công và người chơi có thể bị chết.
Người chơi có thể sử dụng lệnh chuyển đổi /gamemode để chuyển đổi từ các chế độ chơi Creative hoặc Survival sang chế độ Adventure.
Đừng bỏ lỡ: cách tải dls 2021 lmhmod

Related Post