TA LÀ ĐẠI HIỆP – GAME ĐÁNH THEO LƯỢT – ĐỒ HỌA HƠI MƯỢTTA LÀ ĐẠI HIỆP – GAME ĐÁNH THEO LƯỢT – ĐỒ HỌA HƠI MƯỢT

📥 Link Tải : taladaihiep.com
🌐 Group Giang Hồ H📣Phát quà All server vào 10h hàng ngày
✔️ Ngày 31/07:
– VIP 9
– 99.999 KNB
– 5000 thể lực
– 20,000W vàng
– Rương Chọn Hồn Song Kiêu x20
✔️ Ngày 01/08:
– 100.000 KNB
– 5000 thể lực
– Rương Chọn Hồn Tây Sở x20
– Tuyết Liên – Cực x500
✔️ Ngày 02/08:
– 100.000 KNB
– 5000 thể lực
– (M) Thanh Long x500
– Nguyên Đan- Cực x500
✔️ Ngày 03/08:
– 100.000 KNB
– 5000 thể lực
– Khổng Tước Linh x500
– Khí Đồ – Thần x1000iệp Khách :
#taladaihiep
#dongchayongame

Tag: game đánh theo lượt, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game Online: https://nscreen.vn/game-online

Nguồn: https://nscreen.vn/

Related Post

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *