Tam Quốc Chí – Warriors Of Fate #Online: Leo Baijel [P1] – TN Power [P2]

Tam Quốc Chí – Warriors Of Fate #Online: Leo Baijel [P1] – TN Power [P2]

Đánh giá postTam Quốc Chí – Warriors Of Fate #Online: Leo Baijel [P1] – TN Power [P2]

–• Sáu nhân vật chính trong game: Abaka, Kassar, Portor, Subutai, Kadan
–• Tên game: Warriors Of Fate, Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa
–• Nhà sản xuất: Capcom

Tag: game tam quoc chi ps1, Warriors of fate, Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa, game capcom, fate capcom, abaka, kassar, portor, subutai, kadan, sega saturn, thi ăn thịt gà, thi ăn đùi gà, đùi gà

Xem thêm bài viết Review: https://nscreen.vn/review

Nguồn: https://nscreen.vn/

Related Post