The Beautiful Mind Consulting..Co, Ltd – Game mô phỏng kinh doanh tài chính dành cho lãnh đạo

Đánh giá postThe Beautiful Mind Consulting..Co, Ltd – Game mô phỏng kinh doanh tài chính dành cho lãnh đạo

The Beautiful Mind Consulting The Beautiful Mind Consulting (BMC) is a leading advisory firm focused on strategy consulting and leadership training in Vietnam. Focusing on simulation as a methodology and tool for training and development.
Partnering with ENPEO to leverage their experience in Vietnam since 2009.

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009. Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông, thực thi các chiến lược qua “Mô phỏng kinh doanh”. Phương pháp giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng học hỏi nhanh để hiện thực hóa tầm nhìn của người học và của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm thông tin tại:
Website:
Fanpage:

Tag: game mô phỏng kinh doanh, BMC, business finance, beautiful mind, beautifulmind consulting, khóa học lãnh đạo, bmc, kinh doanh, Business Simulation, business simulation, tài chính, beautiful mind consulting, game mô phỏng kinh doanh, doanh nhân, mô phỏng kinh doanh, beautifulmind, Beautiful Mind Consulting, phương pháp kinh doanh

Xem thêm bài viết Game PC: https://nscreen.vn/pc

Nguồn: https://nscreen.vn/

Share:

Related Post